Diákönkormányzat Diákönkormányzat  /DÖK/  az iskolánkban


Iskolai diákönkormányzatunk nem egészen azt a funkciót tölti be iskolánkban, ami az elsõdleges feladata lenne. Hiszen ez egy általános iskola, ahol a tanulók életkora erõsen meghatározza, hogy melyek azok a területek, amelyekben igazán jó eredményeket tudnak elérni. A DÖK legfontosabb feladatai közé nálunk fõleg a diákprogramok szervezése, a tanár- diák kapcsolat rendezése áll.

Az 1995. évi törvény és az 1996. évi LXII. módosított  törvény a szülõk és a diákok számára  is nagyobb teret biztosít a joggyakorlások terén. Az új jogi helyzet törvényes eszközökkel biztosítja a demokratikusabb mûködési formát. A szülõk is és a diákok is betekintést nyerhetnek az iskola mûködési rendjébe, részt vehetnek az iskolai rendszabályok megalkotásában. Igen nagy szerepet kaptak tehát a szülõi és a diákszervezetek.

A DÖK két fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot és a véleménynyilvánítási jogot.

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülrõl építkezõ szervezet. Élén a mindenkori, a tanulók által megválasztott Diákelnök áll. Az õ irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben minden osztály minimum 2 taggal képviselteti magát. A diáktanács kéthavonta ülésezik, illetve, ha a feladat úgy kívánja, rendkívüli ülés is összehívható. A DÖK munkáját a diákok által megválasztott felnõtt, iskolánkban egy segítõ pedagógus segíti. Természetesen a DÖK nyitott szervezet, amely lehetõvé teszi, hogy iskolánk bármely tanulója tagja lehessen, a programjain részt vehessen.

Legfontosabb feladataink közé tartozik a mindenkori Szervezeti és Mûködési Szabályzat megvitatása, véleményezése, az oktató – nevelõ munka támogatása, és a diákjogok gyakorlásának segítése. Képviselõink részt vesznek a diákságot érintõ kérdések megvitatásánál, a programok szervezésénél. Folyamatosan tájékoztatjuk a diákságot a felmerülõ aktuális problémákról, és segítünk az iskolai munkák lebonyolításában.

Lehetõséget biztosítunk a tagok számára, hogy gondjaikkal a DÖK vezetõségéhez forduljanak, és lehetõség szerint megoldást nyerjenek. Idén bevezetjük a Véleményládát, amely a problémafelvetõ lapok gyûjtõhelye. A felmerült kérdéseket az érintettekhez eljuttatjuk, és a választ természetesen továbbítjuk. Lehetõsége van a diákságnak közvetlenül az érintett felnõttekkel, illetve társaikkal is megbeszélést kezdeményezni az évenként megtartott Igazlátó napon is.

 Gállné Lukács Andrea

A Diákönkormányzat programja

A Diákönkormányzat tagjai:
4.a osztály:
4.b osztály:
5.a osztály:
5.b osztály:
6.a osztály:
6.b osztály:
7.a osztály:
7.b osztály:
7.c osztály:
8.a osztály:
8.b osztály:
8.c osztály:

 

lapra.jpg

kezdolap.jpg