Leendő elsősöknekAz épület a XI. kerület szívében, a Kosztolányi Dezsõ tér közelében található. Néhány éve készült el villanyfényes, mûfüves pályánk, a közelmúltban avattuk fel új vívótermünket. Értékes hagyományokkal rendelkezõ 90 éves, de minden nap megújulni képes és akaró intézmény vagyunk, amely hosszú távon nyújt biztonságot az ide járó gyermekeknek. www.goodshoes.org

Iskolánk törekszik a minõség folyamatos fejlesztésére. Megmérettük magunkat és elnyertük az EFQM Kiválóság Díjat- Európa egyik legrangosabb minõségi díját, amely az egész szervezet tevékenységének és mûködésének kiválóságát díjazza.

Iskolánk a sokszínû tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokért 2012-ben elnyerte a kiváló tehetségpont címet.

A Bocskai célkitûzése: úgy változzunk, úgy fejlõdjünk, hogy megõrizzük hagyományainkat és megfeleljünk a kor kihívásainak. shoes for short men

bocsorto4.jpg18 tanteremmel rendelkezünk, köztük magas pedagógiai igénnyel felszerelt informatika, fizika, kémia, biológia, magyar kabinetekkel. Több tanteremben digitális tábla segíti az oktatást. Korszerû audiovizuális eszközöket és multimédiás lehetõségeket kínáló könyvtárunk mûködik.

Iskolánk mottója:

„A jobbaknak több szabadság és önállóság, a lassabban haladóknak több segítség.”, amelyet minden tanulónkra, minden tanítási és tanulási helyzetben érvényesíteni kívánunk

 

A tanítás- tanulás rendszere

Az iskola dolgozói elvárják a bocskais diákoktól

o        a rendet,

o        fegyelmet,

o        tisztaságot és

o        mindenkitõl a képessége szerinti tanulást, teljesítést.

Hangsúlyos tantárgyak:

o        a magyar anyanyelv,

o        a matematika és

o        az idegen nyelv.

A továbbtanulás segítése

o        7. és 8. évfolyamon képesség szerinti bontásban tanítjuk a matematikát és a magyart.

o        A nyolcadikosok minden õsszel tanulástechnikai tréningen vesznek részt.

 

Tantárgyi jellegzetességeink

Idegen nyelvek:

o        Az angol nyelv harmadiktól kerül be a tanrendbe.

o        Fakultatív lehetõségként elsõseink is ismerkedhetnek az angol nyelvvel. A magas színvonalú oktatás érdekében együttmûködési megállapodást kötöttünk az Oxford University Press kiadóval.

o        Németül tanítási idõn kívül tanulhatnak eziránt érdeklõdõ diákjaink.

Informatika:

Már negyediktõl kezdve tanítjuk, felsõ tagozaton az angollal együtt csoportbontásban, emelt óraszámban.

Néptánc:

Oktatása órarendbe illesztve folyik az összes évfolyamon.

Sakk:

Ötödik és hatodik évfolyamon minden diákunk órarendi keretek között tanul sakkozni. 

Vívás:

Az országban elsõként és eddig egyedüliként a Magyar Vívószövetség utánpótlás bázisiskolája vagyunk, így minden alsó tagozatos diákunk tanórai foglalkozás keretében vívásoktatásban részesül. Felsõseink, illetve külsõsök délutánonként ismerkedhetnek a vívás tudományával. A cél: a fej parancsoljon a kéznek, és ne fordítva.

 

Tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységek

A tanulást és a tartalmas szabadidõ-eltöltést napköziben és tanulószobán tudjuk biztosítani. A tanulási idõn kívül szakkörökön vehetnek részt tanítványaink. A kerületi zeneiskola kihelyezett tagozata lehetõséget ad arra, hogy az érdeklõdõ gyerekek szolfézsoktatásban, illetve hangszeres képzésben vegyenek részt.

A mozgást kedvelõ gyerekek számára a vívás mellett a délutáni sportkörök és az alsós labdarúgás nyújt lehetõséget.

Az iskolai sakk-szakkör mellett a kerületi sakkoktatásnak is helyet biztosítunk, melyet Jakobetz László FIDE-mester vezet.

Katolikus és református hitoktatáson való részvételre is lehetõség van, amelyet alsós, felsõs bontásban végeznek a hitoktatók.

Egyéb fontos információk

Gondosan ápoljuk hagyományainkat. A Bocskai napok eseményei, nyílt órák, Családi Nap, Alapítványi Bál, „Bütykölde”, a Diákönkormányzat által szervezett rendezvények stb. mind-mind azt erõsítik, hogy „Bocskais diáknak” lenni jó dolog. Hatékonyan mûködik és jelentõs anyagi segítséget ad az iskolai programokhoz, munkánkhoz, a több mint tíz éve alakult Bocskai Iskola Alapítvány.

Már 25 éve mûködik színvonalas kiállításokkal a Bocskai Galéria, amely 2006-tól Bocskai Gyermek Galériaként mûködik tovább.

Image00001_42.jpg

Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, ezért minden évben, õsszel erdei iskolába visszük tanulóinkat harmadiktól hatodik évfolyamig. Nyaranta többféle táborozási lehetõséget kínálunk: informatika, néptánc, kerékpár, kosárlabda, tatai nyaralótábort.

Az iskolában beindult innováció igényét, eredményességét bizonyítja, hogy az elmúlt két évben mintegy öt millió forint pályázati plusz pénzhez, erõforráshoz jutott az iskola.

Ebben a tanévben elkészült, szülõi elégedettséget felmérõ kérdõívben adott válaszok is megerõsítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk. Erõsségeink között kiemelték a pedagógiai, szakmai munkát, a tanárok és diákok közötti jó kapcsolatot, a szabadidõs programok szervezését és tartalmát, valamint az iskolai hagyományok ápolását.

Iskolánk könnyen megközelíthetõ tömegközlekedéssel. Közvetlenül a Bocskai mellett áll meg az 53, 150 és a 212-es busz. Szívesen szolgálunk további információkkal honlapunkon.

 

2020-2021-es tanévben indítandó elsõ osztályok

A 2020-2021-es tanévben két elsõ osztály indítását tervezzük, melyek várható létszáma 27 fõ osztályonként. Mindkét osztályban az írást, olvasást hagyományosan, hangoztató-elemzõ-összetevõ módszerrel, szótagolva tanítjuk. Az alapkészségek, az írás, az olvasás, a számolás elmélyült, alapos elsajátíttatására törekszünk, és nem a látványos, felszínes, gyors sikerek elérésére. Ezért két évre tervezzük az úgynevezett alapozó szakasz idejét.

A tanév kezdetén csak fokozatosan nõ a gyerekek terhelése, lépésrõl-lépésre nõ a tanórák idõtartama, a feladatok nehézsége.

Nem a tananyagot „adjuk le”, hanem tanítjuk és neveljük a gyermeket. Figyelembe véve képességeit, pillanatnyi lelki-fizikai állapotát.

Hangsúlyt kap a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt, amelyet a tanórai és a tanórán kívüli korábban említett lehetõségek biztosítanak. Hagyományos napközit tervezünk, ahol havi rendszerességgel népi hagyományokhoz kapcsolódó forgószínpados foglalkozásokat tartunk.

A bemutató órákon megismerkedhetnek leendõ elsõs tanítóinkkal. Sághy Zita és Pattantyus Gabriella óráira látogathatnak el a meghirdetett idõpontokban.

 

Nyílt órák, nyílt napok idõpontjai

Iskolaváró foglalkozásokat tartunk november 5-én, december 3-án és január 7-én 16-17 óra között.

Nyílt napokat tartunk szülõk számára 2019. november 14-én, 2020. január 15-én, február 13-án és március 4-én 8 órától. A február 13-ra tervezett bemutató órák elmaradnak az influenzajárvány miatt.

Az áprilisi beiratkozás után sok szeretettel várjuk játékos foglalkozásokra, iskolával és a pedagógusokkal való ismerkedésre leendõ elsõseinket és szüleiket május 21-től két héten keresztül keddenként, 16-17 óra között. Minden májusra tervezett program elmarad!

 

Leendõ elsõ osztályos szülõk részére szervezett szülõi értekezlet idõpontja

A leendõ elsõsök szüleinek 2020. május 26-án, kedden 1600 órától szülõi értekezletet tartunk. Az értekezlet után tanszervásárlásra is lehetõség van, így valóban csak azt vásárolják meg a szülõk, amire gyermeküknek szüksége lesz a tanév során. Minden májusra tervezett program elmarad!

 

További információ kérhetõ

Gorka Szabolcs igazgatótól és Herr Nikoletta igazgatóhelyettestõl a 209-91-63-as telefonszámon, illetve e-mail-ben: titkarsag@bocskai11.hu

Az iskolát bemutató rövidfilm elérhetõ az iskola honlapjáról: www.bocskai11.hu.

 

Előzetes jelentkezési szándék jelzésére:

Felvételi kérelem körzeten kívüli gyermekek számárapdf_icon.jpg


Felvételi jelentkezés körzetes gyermekek részére  pdf_icon.jpg

 

lapra.jpg